Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” (F.F.C.R.)
2 aprilie 2018

Federației „Fundațiile Comunitare din România” a fost fondată în 2012 și are rolul de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care contribuie la construirea unor comunități conștiente, generoase, incluzive și durabile. Federația susține 18 fundații comunitare însumând peste 7000 de proiecte și 51 de milioane de lei în investiții comunitare. În prezent, Fundațiile Comunitare derulează programe în 29 din cele 41 de județe din România și rețeaua este în continuă creștere.

 

Lansăm ediția 2.0!
ArchiMinds