11 decembrie
Calendar ediția 2.0
 • 11 decembrie 2023 – Lansarea programului de finanțare
 • 11-25 decembrie 2023 – Perioada de incubare, manifestarea intenției de depunere proiecte
 • 3-30 ianuarie 2024- Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
 • 31 ianuarie 2024 – Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
 • 1-14 februarie 2024- Evaluarea proiectelor
 • 15 februarie 2024 – Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
 • 19 februarie 2024 – Semnarea contractelor de finanțare
 • 15 octombrie 2024 –  Final implementarea proiecte
 •  30 octombrie 2024 – Evaluarea și raportarea proiectelor
 

Ediția 2.0 de Fondul Științescu în Banatul Montan!

Vă rugăm să completați formularul de intenție, pentru a intra în incubatorul de idei. Va urma un incubator de idei, unde vă oferim consultanță și ajutor pentru scrierea de proiecte, care trebuie trimise până pe 31 ianuarie.

FORMULAR INTENȚIE

FORMULAR PROIECT & FORMULAR BUGET

Pentru o cât mai bună structurare a ideilor și descrierea elocventă a proiectului vă încurajăm să consultați și GHIDUL APLICANTULUI.

Succes!

GHID DE FINANŢARE

Științescu Banatul Montan, ediţia 2.0

Context

Științele și tehnologia joacă un rol important în economia viitorului, iar România poate folosi aceste oportunități dacă mai mulți tineri aleg să se orienteze spre aceste domenii.

Deși, aparent decizia se ia în ultimii ani de liceu, de fapt alegerea se poate face mult mai devreme, în gimnaziu sau chiar mai înainte. Dacă întâlnirea copiilor și tinerilor cu științele și tehnologia este una fericită, prin care li se stârnește curiozitatea și motivația de a învăța și explora, probabilitatea de a alege o carieră în aceste domenii crește substanțial.

În acest spirit, la sfârșitul anului 2014, a fost inițiat  Fondul Științescu de către Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul Romanian-American Foundation, ca proiect pilot în patru orașe (București, Cluj, Iași și Sibiu). Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, în prezent, fiind implementat, prin 16 fundații comunitare, în mai multe orașe. 

În Banatul Montan lansăm a doua ediție Științescu, programul fiind implementat de Fundația Comunitară Banatul Montan. 

Finanțatorii programului Științescu Banatul Montan

Fondul Științescu este constituit în baza contribuțiilor din partea companiilor și donatorilor individuali din comunitatea locală.

Pentru a doua ediție a programului Științescu finanțatorii noștri sunt: Ceetrus,

SC Pangram SA, SC Endress Group Romania SRL, SC Palaloga Carnprep Resita SRL, SC Auto Alex SRL. 

Romanian-American Foundation, finanțatorul strategic național, dublează sumele atrase din comunitate, în limita a 14 000 USD pe ediție.

Valoarea totală a Fondului Științescu pentru ediția 2.0 este de 28 000 USD.

Ce își propune Științescu Banatul Montan

Fondul Științescu este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă, matematică). Scopul programului este de a cultiva pasiunea copiilor și tinerilor pentru domenii STEAM, într-un mod creativ, prietenos și util.

Obiectivele programului Științescu Banatul Montan sunt:

 1. să încurajeze pasiuni și cariere în domeniile științelor și tehnologiei pentru cât mai mulți copii și tineri, indiferent de abilităţi, prin intermediul unor procese de învățare bazate pe abordări practice, interdisciplinare și de colaborare;

 2. să stimuleze creativitatea, autonomia și implicarea în crearea de conținut educațional a cât mai multor copii și tineri;

 3. să contribuie la dezvoltarea și diversificarea educației STEAM în școli, dar și în cât mai multe contexte în comunitate;

 4. să încurajeze filantropia, voluntariatul și consolidarea unei comunități locale de suporteri și oameni de acțiune pentru educația STEAM modernă.

Cui se adresează programul de finanțare

În 2023, ediția 2.0, programul de finanțare Ştiinţescu Banatul Montan este dedicat copiilor și tinerilor între 3 și 19 ani, din județul Caraș Severin.

Cine poate propune proiecte

Pot aplica pentru finanțare:

− organizații non-guvernamentale din județul Caraș-Severin (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii);

− grupuri de inițiativă din județul Caraș-Severin, formate din profesioniști, învățători, părinți, elevi şi/ sau studenţi;

 • școli

Fiecare inițiator (ONG sau grup de inițiativă) poate înscrie în program un singur proiect.

* Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minim 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitate și pe care vor să îl promoveze în spațiul public. Cel puțin un membru al grupului trebuie să fie major.

Fundația Comunitară Banatul Montan poate facilita tuturor inițiatorilor de proiecte contactul cu organizații, parteneri, colaboratori și/sau alte entități sau persoane din comunitate.

Cât și cum finanțează Științescu

Pentru ediția 2.0, vom finanța proiecte în limita a cel mult 10.000 lei/ proiect și vom aplica următoarele criterii de eligibilitate privind numărul de copii și/sau tineri beneficiari ai proiectelor, în corespondență cu modalitățile de intervenție propuse de inițiatori, astfel:

în cazul activităților educaționale ce urmăresc, în principal, informarea și conștientizarea cu privire la anumite probleme, fenomene sau tendințe și/sau înțelegerea și exersarea unor noțiuni și cunoștințe de bază, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul, per ansamblu, cu:

 • min. 50 de copii și/sau tineri

în cazul activităților educaționale bazate pe un ciclu predefinit de învățare, exersare și dobândire a unor abilități și cunoștințe complexe, interdisciplinare (ex. serie de întâlniri/ateliere, finalizată cu deprinderi clare dobândite și obiecte/lucrări concrete realizate) sau pe activități de cercetare, realizare prototipuri și/sau testare idei noi, originale, experimentale, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul constant cu:

 • min. 15 de copii și/sau tineri

Criteriile de eligibilitate privind mentorii prevăd implicarea în activitățile cheie ale proiectului a cel puțin 3 mentori.

Mentorii Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-profesioniști, artişti și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STEAM în comunitate.

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților proiectului și a rezultatelor obținute.

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Fundația Comunitară Banatul Montan nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Calendarul de derulare a programului

11 decembrie 2023 – Lansarea programului de finanțare

11 – 24 decembrie 2024 – Perioada de incubare, manifestarea intenției de depunere proiecte

25 decembrie – 30 ianuarie 2024 – Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
31 ianuarie 2024 – Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
01 – 14 februarie 2024 – Evaluarea proiectelor
15 februarie 2024 – Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
19 februarie 2024 – Semnarea contractelor de finanțare
19 februarie -15 octombrie 2024 – Implementarea proiectelor
16 – 30 octombrie 2024 – Evaluarea și raportarea proiectelor

*Perioada de incubare presupune ca solicitanții să completeze  formularul de intenție  prin care își vor descrie ideea/proiectul pe care doresc să îl pună în aplicare, precum și discutarea ideilor și intențiilor acestora.

Evaluarea proiectelor Științescu

Eligibilitatea proiectelor presupune verificarea, de către echipa Fundației Comunitare Banatul Montan, a următoarelor cerințe pentru proiectele înscrise:

 1. transmiterea în termenul stabilit, folosind formularul specific;
 2. respectarea cerințelor privind tipurile de inițiatori;
 3. respectarea criteriilor privind numărul de copii, tineri și mentori implicați;
 4. respectarea calendarului de derulare a programului;
 5. respectarea condițiilor privind suma solicitată pentru finanțare și cerințele specifice privind limite și tipuri de cheltuieli acceptate.

Proiectele declarate eligibile vor fi evaluate de către o comisie externă independentă, a cărei componență va fi anunțată public cel târziu la data termenului limită pentru înscrierea proiectelor.

Criteriile de evaluare a proiectelor eligibile sunt:

 1. calitatea proiectului: realismul, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, descriere și planificare a proiectului / 25 puncte;
 2. eficiența proiectului: alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, cât și umane, corespunzător activităților și rezultatelor asumate / 25 puncte;
 3.  impactul specific: gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, interdisciplinare și de colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii și/sau tinerii implicați în proiect / 15 puncte
 4. impactul transversal: gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect / 15 puncte;
 5. sustenabilitate și transferul cunoașterii: proiectul prezintă premise realiste de a deveni sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor, și este deschis și prezintă modalități concrete privind transferul de cunoaștere / 20 puncte.

 

Vor primi finanțare, în limita fondurilor disponibile, proiectele care obțin în urma evaluării min. 65 puncte

Organizațiile și grupurile de inițiativă sunt invitate să trimită formularul de aplicare și cel de buget completate, pe adresa: contact@fundatiacomunitarabanatulmontan.ro

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este  31 ianuarie 2024, ora 24:00.

Pentru mai multe detalii, vă încurajăm să consultați grila de evaluare, prezentată în anexa 1 a prezentului ghid.

Ne dorim să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Proiecte educaționale non-formaleincluziveinterdisciplinarecolaborative şi de familiarizare şi accesibilizare a domeniilor STEAM pentru copii şi tineri;
 • Proiecte în care se folosesc în moduri practice şi creative materiale reciclate şi care informează copiii şi tinerii cu privire la anumite tendințe privind reciclarea şi/sau upcycling-ul şi design-ul de produs;
 • Activități din domeniul științelor naturii (expediții și drumeții pentru observarea naturii, ateliere în spații deschise);
 • Dezvoltare de spaţii verzi în şcoli, grădini observaționaleseresmart şi spaţii de compostare pentru materiale vegetale, care să familiarizeze în mod practic copii şi tineri, cu noţiuni din diferite ştiinţe cum ar fi: biologia, chimia, fizica, geologia, dar şi agronomia sau ştiinţele alimentare;
 • Proiecte educaționale inovatoare de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi la elevi);
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEAM, precum festivaluri sau caravane de ştiinţăcompetițiiexpozițiitabere şi vizite de studiu pentru elevi, cu un plan argumentat și concret de activități care să-i implice direct pe copii şi tineri;
 • Activități educaționale pentru copii și tineri de tipul „do-it-yourself” în domenii diverse precum: electronică, robotică, printare 3D, inteligență artificială, software, activități legate de meșteșuguri şi promovarea patrimoniului în relaţie cu tehnologia şi arta digitală;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Proiecte în cadrul cărora sunt dezvoltate materiale didactice și metode educaţionale inovatoare prin implicarea directă a elevilor, cu accent mai mare pe procesul de dezvoltare, nu pe rezultatul acestuia;
 • Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEAM;
 • Proiecte prin care se înfiinţează spații de lucru interactive şi comunitare (de exemplu: hub-uri, makerspace-uri, laboratoare sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digital sau de tipul Repair Cafés, etc.) care să aibă şi o componentă de implicare practică a copiilor şi tinerilor.

Am ales, pentru inspiraţie, din reţeaua naţională câteva modele pe placul lui Științescu, care pot fi accesate pe site-ul național, secțiunea proiecte: https://stiintescu.ro/category/proiecte/:

 

STEM – Fest 

Recycling cu Științescu 

Academia micilor bucătari

Beneficiile naturii în Muzeul ASTRA 

Maker Exploratorium – Natural Sciences 

Mini ecosistem – Laborator în aer liber 

Brocom Design – broderie computerizată

Foarte important! Tipurile de activități și proiecte enumerate mai sus reprezintă o listă orientativă şi ilustrativă. Nu este o listă exhaustivă de idei, orice altă propunere de proiect educațional din aria STEAM este eligibilă pentru concurs.

Implementarea proiectelor Științescu Banatul Montan

Echipa Fundației Comunitare Banatul Montan va oferi suport echipelor de proiecte și mentorilor Științescu implicați pe întreaga perioadă de implementare, astfel:

− coordonatorilor de proiect, pentru managementul, promovarea, comunicarea, evaluarea și raportarea proiectelor;

− echipelor de proiect, pentru identificarea de spații inedite și/sau dotări specifice necesare, după caz;

− mentorilor Științescu, pentru metode psiho-pedagogice și de motivare și implicare a copiilor și tinerilor în activitățile Științescu.

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare semnat cu Fundația Comunitară Banatul Montan, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Sumele vor fi acordate prin transfer bancar unic, în contul bancar al organizației sau al reprezentantului grupului de inițiativă, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Banatul Montan a raportului final (narativ și financiar), prezentat de către reprezentantul echipei / organizației finanțate.

Fundația Comunitară Banatul Montan  va pune la dispoziția echipelor formulare standard pentru raportare.

Coordonatorii proiectelor se vor asigura că, în toate comunicările specifice implementării, se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al partenerilor, conform formatelor puse la dispoziție de Fundația Comunitară Banatul Montan. 

Pentru detalii suplimentare și întrebări vă așteptăm și vă încurajăm să ne contactați!

Persoană de contact: Alina Avram – manager proiecte

Telefon: 0745418792

E-mail: alina@fundatiacomunitarabanatulmontan.ro

Persoană de contact: Carmen Popa – director executiv

Telefon: 0731361315

E-mail: carmen@fundatiacomunitarabanatulmontan.ro

 

Spaţii partenere pentru activități Științescu

Biblioteca Județeană Paul Iorgovici, Reșița

Clara Constantin – 0752 076 300

contact@bjcs.ro

Hala Minda- Reșița

Pataki Ildiko- 0746 259 127

okidli2000@yahoo.com

Grădina Zoologica Reșița

Stănucă Gabriel – 0745 567 557

Muzeul Banatului Montan Reșița

Magina Livia – 0741 286 843 

office@muzeulbanatuluimontanresita.ro

Sala Rosa- UBB

Frumusanu Mihaela – 0724 089 870

natalita.frumusanu@ubbcluj.ro

Salonul de Arta și Industrie ( vila de protocol TMK)

Balbarau Andrei- 0745 990 422 

andreibal@yahoo.com

Grădina Centrului de Tineret Mansarda

Lupșan Daniela- 0744 628 197

danielalupsan@yahoo.com

Despre finanțatorii programului Științescu Banatul Montan

Romanian-American Foundation este finanțator strategic național al programului, încă de la începuturile acestuia în 2014.

Romanian-American Foundation promovează și consolidează condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România.

Viziunea organizației este cea a unei societăți prospere, implicate și cu spirit antreprenorial, o societate compusă din cetățeni care se comportă cu responsabilitate. Romanian-American Foundation susține proiecte, idei și organizații care pot avea un impact substanțial în comunități și care au un potențial ridicat de creștere și replicare.

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR)  înființată în 2012, reprezintă și susține fundațiile comunitare din România pentru schimbare socială. Prin FFCR se asigură cadrul de colaborare, schimb de cunoștințe, finanțări și bune practici la nivel național. Rețeaua națională reunește 16 fundații comunitare și peste 170 de profesioniști, care derulează programe în 30 din cele 41 de județe ale României, însumând peste 9.100 de proiecte și 86 de milioane de lei în investiții comunitare. 

Fundația Comunitară Banatul Montan face parte din mișcarea Fundațiilor Comunitare din România și a fost înființată în anul 2019. Fundația Comunitară Banatul Montan este o organizație independentă, apolitică, transparentă și sustenabilă ce vine în întâmpinarea nevoilor comunității din zona Banatului Montan. Obiectivul Fundației Comunitare Banatul Montan este acela de a mobiliza resurse din interiorul comunității pentru a susține cauze care răspund nevoilor identificate și care pot produce schimbări pozitive pentru comunitatea locală. Mai multe detalii despre actitivtatea fundației sunt disponibilie pe: www.fundatiacomunitarabanatulmontan.ro și www.facebook.com/FCBanatulmontan

Finanțatorii locali sunt: 

 • Pangram SA, firmă care a pornit în aventura sa culinară în 1994, introducând în România delicioasele paste făinoase cu ou. În cele trei decenii de activitate, brandul a câștigat recunoașterea și aprecierea pasionaților de paste din întreaga țară, datorită calității excepționale și gustului unic al produselor oferite;
 • Endress Group Romania este un grup industrial de exceptie creat pentru a impune standarde noi în domeniul tehnologiei și inovației. Cu o prezență puternică pe piața europeană, grupul este o forță motrice în industria generatoarelor de curent, utilajelor de construcții, prelucrării metalelor, cât și în industria auto. Endress Group România proiectează, execută și instalează echipamente industriale, având capabilități de proiectare și producție în Germania, în localitatea Altensalzwedel, precum și în orașul Bocșa, județul Caras-Severin, România;
 • Palaloga Carnprep Resita, înființată în 1993, este o carmangerie cu tradiție din Banatul Montan; 
 • Auto Alex;
 • Ceetrus, este un dezvoltator imobiliar global, cu 295 de proiecte comerciale și mixte în 10 țări europene. În România, Ceetrus a luat ființă în ianuarie 2012 și administrează un portofoliu de 23 de centre comerciale la nivel național. În 2016, Ceetrus și-a lărgit sfera de activitate pe noi segmente de business prin proiectul mixt Cartier Coresi: cel rezidențial, prin dezvoltarea Coresi Avantgarden (în parteneriat cu Kasper Development) și office, prin Coresi Business Campus (în parteneriat cu Ascenta Management), unul dintre cele mai vibrante parcuri de afaceri din Brașov. Din ianuarie 2021, Ceetrus a mandatat compania de servicii de consultanță imobiliară Nhood să administreze portofoliul de 23 de centre comerciale Auchan la nivel național, precum și să continue dezvoltarea celui mai amplu proiect de regenerare urbană din România – Cartier Coresi, în beneficiul comunităților și tuturor partenerilor.

Ediția 2.0 de Fondul Științescu în Banatul Montan!

Vă rugăm să completați formularul de intenție, pentru a intra în incubatorul de idei. Va urma un incubator de idei, unde vă oferim consultanță și ajutor pentru scrierea de proiecte, care trebuie trimise până pe 31 ianuarie.

FORMULAR INTENȚIE 

FORMULAR PROIECT & FORMULAR BUGET

Pentru o cât mai bună structurare a ideilor și descrierea elocventă a proiectului vă încurajăm să consultați și Ghidul Aplicantului.

Succes!

 • 11 decembrie 2023 – Lansarea programului de finanțare
 • 11-25 decembrie 2023 – Perioada de incubare, manifestarea intenției de depunere proiecte
 • 3-30 ianuarie 2024- Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor
 • 31 ianuarie 2024 – Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
 • 1-14 februarie 2024- Evaluarea proiectelor
 • 15 februarie 2024 – Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
 • 19 februarie 2024 – Semnarea contractelor de finanțare
 • 15 octombrie 2024 –  Final implementarea proiecte
 •  30 octombrie 2024 – Evaluarea și raportarea proiectelor